Umývanie okien

Bežné znečistenie – od 1,40 € m²
Silné znečistenie (po maliarskych a stavebných prácach) – od 2,50 € m²
Za bežné plastové dvoj-okno v byte kompletné rámy, parapety, sklá – od 6,60 €
Čistenie žalúzii – od 0,89 € m²

Ceny sú orientačné a presnú cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke priestoru. Podľa rozsahu a pravidelnosti zákazky je možné uvedené ceny upraviť alebo stanoviť cenu dohodou. V prípade dohody Vám pripravíme návrh zmluvy, kde bude uvedený rozsah prác, pracovná doba, spôsob platby, povinnosti dodávateľa a odberateľa a záruky.

Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.
Nemáte čo stratiť, môžete len získať!